Start | KBT | Flow | KASAM | Mindfulness | Sport | Ekonomi | Böcker | Video | Övrigt

Karriär, ledarskap och ekonomi

Logo för mening

Kanske kan man hämta en del inspiration till sin personliga utveckling från företagsekonomi?
* Att driva och bygga upp sig själv som ett företag
* Mätbara framsteg och resultat
* Begrepp som konkurrens, kostnader–intäkter och annat kan överföras till psykologi

Personligt varumärke

Verktyg från marknadsföring är ett sätt att förbättra hur man fungerar i förhållande till andra. En som har skrivit bra (men lite mångordigt) om det är Göran Adlén, speciellt i boken Konsten att bli något utöver det vanliga, från 2007. I Adléns version handlar det inte om att visa upp en falsk bild. Det handlar om att skapa sig ett gott rykte utifrån sina unika och starka sidor, genom att utveckla och presentera dessa. På sidorna 285 - 292 ges en "framgångsplan" i 18 punkter som läsaren kan utgå från i byggandet av sitt eget personliga varumärke.


Länkar: Karriär och utveckling på jobbet

Monster - Karriärcenter. Korta artiklar m.m.

sinegen.se - Länkar och böcker som ger inspiration till att starta företag

Fem tips på hur du kan öka din inkomst - Tidningen Chef om föreläsning med gurun Brian Tracy


Uppdaterad: 2011-10-04

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom