Karriär, ledarskap och ekonomi

Start | KBT | Flow | KASAM | Mindfulness | Sport | Ekonomi | Böcker | Video | Övrigt

KASAM

Logo för mening

KASAM uttyds Känsla Av SAMmanhang. På engelska heter det SOC – Sence Of Coherence. Känsla av sammanhang är starkt korrelerad med hur stark psykologisk motståndskraft man har och hur väl man fungerar. En människas KASAM har tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Aaron Antonovsky (1923 – 1994), medicinsk sociolog verksam i Israel lanserade begreppet KASAM och även begreppet "salutogenes". Salutogent tänkande handlar om att söka faktorer som orsakar hälsa.


Webbplatser

Recension av Hälsans mysterium - Läkartidningen, 2006:13

Kasam-test

Text om KASAM - av "ett företag inom ekonomi-, personal- och organisationsutveckling"

Salutogenes – orsak till hälsa - Kurser, föreläsningar och litteratur


Böcker

Aaron Antonovsky. (2005). Hälsans mysterium. Svensk nyutgåva. Natur och Kultur.
Engelska originalets titel: Unraveling the mystery of health. (1987).
Kapitel:
1. På väg mot en ny syn på hälsa och sjukdom
2. Begreppet "känsla av sammanhang"
3. Likheter mellan KASAM-begreppet och andra perspektiv på hälsa
4. Att mäta KASAM: en ny skala
5. Hur känslan av sammanhang utvecklas under människans livslopp
6. Vägar till framgångsrik problemhantering
7. Att lösa mysteriet: Områden för fortsatt utforskning
Bilaga: KASAM-formuläret


Uppdaterad: 2011-03-19

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom