Start | KBT | Flow | KASAM | Mindfulness | Sport | Ekonomi | Böcker | Video | Övrigt

Idrotts- och prestationspsykolog

Logo för mening

Personlig utveckling (eller mental träning, eller psykisk träning) kanske kan hämta lärdomar från idrott. I tävlingsidrott sysslar man med mål och målbilder, och man gör sina prestationer och resultat mätbara och synliga. (Här handlar det inte alls om hur man blir bättre i sport/idrott.)


Mål-inrikning

Att ställa upp och arbeta med mål kan vara den enskilt viktigaste punkten i personlig utveckling. "Målfokus" är ett ord som mest används i platsannonser. "Målmedvetenhet" är vardagligt och vagt. Därför används här termen "målinriktning". Det handlar om att lära sig använda mål för att utveckla sig dit man vill.

1. Välja bra mål: Ett bra mål skall vara: Eftersträvansvärt och realistiskt. Eller med ett ord: Motiverande.
2. Planera hur du skall komma dit. Vid stora mål kan delmål behövas. Avsätt tid och andra resurser. Förbered hantering av hinder. Försök ordna mätning av framsteg mot målet, men en del mål är svårare att mäta ändra andra.
3. Agera mot målet, skriva upp framsteg och hantera hinder.
4. Gläd dig och var stolt över resultatet. Lär av processen.


Webbplatser

Johan Plate, mind your head
- Lärare i beteendevetenskap och föreläsare i prestationspsykologi.

Lars-Eric Uneståhl, mental träning
- Uneståhl titulerar sig "rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan".

Huvudsidan
- Om hjärnträning

Brain fitness
- På engelska. Betonar träning av hjärnan.

Böcker

Bosse Angelöw. (2005). Träna mentalt och förbättra ditt liv.
* Innehåller några bra sidor om att arbeta med mål.


Uppdaterad: 2011-03-19

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom