Start | KBT | Flow | KASAM | Mindfulness | Sport | Ekonomi | Böcker | Video | Övrigt

Flow

Logo för mening

Begreppet flow skapades av Mihály Csíkszentmihályi (1934 – ). Han var ungrare, men flyttade vid 22 års ålder till USA. På svenska finns bland annat hans bok Finna flow : den vardagliga entusiasmens psykologi. "Flyt" förekommer också som svensk översättning av termen.

Flow står för ett tillstånd då man är helt uppslukad av och koncentrerad på det man just gör. Man är optimalt motiverad av uppgiften i sig och upplever lycka, och kan glömma tid och annat i omvärlden.

Flow kan uppstå när det är balans mellan ens förmåga och uppgiftens nivå, så att man får anstränga sig, men då bemästrar utmaningen.


Läsning om flow

Artikel på engelska om Flow psychology. - Wikipedia

Så kommer du i flow - CAP&Design, 2010

Flow: What's worth living for? - Bra artikel på engelska, från 1995

Kort beskrivning av flow på svenska - Wikipedia

Stefan Pettersson: Om flow - Mental coach


Uppdaterad: 2010-12-20

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom